Generalforsamling med spisning tirsdag den 21. marts 2017

Generalforsamling med spisning tirsdag den 21. marts 2017

I år afholdes generalforsamlingen tirsdag den 21. marts kl. 18.30-19.30 på Brylle Skole. (IKKE onsdag den 22. som tidligere meldt ud)

I år byder bestyrelsen på aftensmad forud for generalforsamlingen for børn og voksne fra kl. 17. Herefter er der fri leg i gymnastiksalen for børnene, mens de voksne deltager i generalforsamlingen. Tilmelding til fællesspisning foregår på formand@bryllegymnastik.dk senest mandag den 20. marts.

Vi håber at se en masse af foreningens medlemmer til foreningens vigtigste arrangement!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen anbefaler at kontingentpriserne ikke ændres
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er
Mette Wandrup Pedersen – ønsker ikke genvalg
Gitte Roger – genopstiller
Thomas Storm – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen ønsker at der er 7 bestyrelsesmedlemmer. Der skal derfor findes 3 nye bestyrelsesmedlemme
7. Valg af bestyrelses-suppleanter
På valg er:
Vanda Skytte – genopstiller
Louise Skytte – genopstiller
8. Valg af revisorer
På valg er:
Peter Oldenbjerg – genopstiller
Lisbeth Hougaard – genopstiller
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt