Fællesspisning og generalforsamling mandag den 19. marts

Fællesspisning og generalforsamling mandag den 19. marts

I år afholdes generalforsamlingen mandag den 19. marts kl. 18.30-19.30 på Brylle Skole.

Igen i år byder bestyrelsen på gratis aftensmad forud for generalforsamlingen for børn og voksne fra kl. 17. Herefter er der fri leg i gymnastiksalen for børnene med voksen-opsyn, mens de voksne deltager i generalforsamlingen. Tilmelding til fællesspisning rettes til Kalle Bøgh på brylleborgeren@bryllegymnastik.dk senest mandag den 12. marts.

Indkommende forslag til dagsorden sendes til Kasper Eulert senest 1. marts på naestformand@bryllegymnastik.dk.  Hold øje med dette opslag for endelig dagsorden.

Vi håber at se en masse af foreningens medlemmer til foreningens vigtigste arrangement!

 

Dagsorden for generalforsamling 19. marts 2018 

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent 
 3. Årsberetning ved formanden 
 4. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 
 5. Fastsættelse af kontingent 
 6. Bestyrelsen anbefaler at kontingentpriserne ikke ændres
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 8. På valg er 
 • Marie Krusell Howitiz – ønsker ikke genvalg 
 • Mette Flintholm – ønsker ikke genvalg 

9. Bestyrelsen ønsker at der er 7 bestyrelsesmedlemmer.  

10. Valg af bestyrelses-suppleanter
På valg er: 

 • Vanda Skytte –  ønsker ikke genvalg 
 • Louise Skytte – genopstiller 

11. Valg af revisorer
På valg er:  

 • Peter Oldenbjerg – genopstiller 
 • Lisbeth Hougaard – genopstiller 

12. Indkomne forslag 

13. Eventuelt