Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 13. marts 2019 klokken 1830 på skolen

 • Valg af dirigent 
 • Valg af referent 
 • Årsberetning ved formanden 
 • Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren 
 • Fastsættelse af kontingent 
 • Bestyrelsen anbefaler at kontingentpriserne ikke ændres 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er

 • Kasper Eulert-Bresson – ønsker ikke genvalg
 • Michael Nørgård Andersen- ønsker ikke genvalg
 • Kalle Bøgh – Ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen ønsker at der er 7 bestyrelsesmedlemmer.  

 • Valg af bestyrelses-suppleanter 
   På valg er: 
 • Louise Skytte – genopstiller 
 1. Valg af revisorer 
   På valg er:  
 • Peter Oldenbjerg – genopstiller
 • Lisbeth Hougaard – genopstiller
 • Indkomne forslag (ingen er modtaget)
 • Eventuelt